Наша операційна

Сучасні нейрохірургічні втручання проводяться із використанням мікронейрохірургічних методик, інтраопераційного напольного мікроскопа, в нашому випадку Carl Zeiss. Використання ендоскопічних методик, (в нашому випадку на ендоскопічній стойці, Karl Storz) дає можливість проводити малоінвазивні нейрохірургічні втручання. Використання методики інтраопераційного збільшування, дозволяє значно покращити візуалізацію предмета хірургічного втручання, а саме ту патологію яку ми оперуємо.

Це покращує можливість диференціювати пухлину, оточуючи здорові тканини і що найголовніше дає чітке зображення судин та нервів, які досить часто знаходяться на поверхні або навіть включені в товщу пухлини. В таких випадках мікрохірургічна диссекція, відділення судин та нервів від пухлини, чи від будь-якої іншої нейрохірургічної патології є особливо важливим (пов’язані з цим ризики значно зменшуються).

У випадку використання ендоскопічної техніки об’єкт хірургічного втручання знаходиться на відстані 1 см від ендоскопа. Ендоскоп дає можливість максимально «наблизитись» до пухлини, до судин та нервів та чітко їх візуалізувати, а значить зменшити ризик хірургічного втручання при маніпуляції на цих структурах.

Серед наших операцій ми використовуємо як інтраопераційний мікроскоп, так і  ендоскопічну стойку. Ми використовуємо їх в хірургії основи черепа, особливо це стосується неврином слухового нерва, менінгіом задньої черепної ямки, хірургії кавернозного синуса, хірургії менінгіом крил основної кістки, рино-ольфакторних менінгіом. Використовуємо в хірургії менінгіом великого потиличного отвору та краніоорбітальних пухлин, краніовертебральної та краніофаціальної патології. Інтраопераційний мікроскоп та пов’язана з ним мікронейрохірургічна методика є незамінними в хірургії внутрішньомозкових внутрішньостовбурових пухлин.

Ми широко використовуємо ендоскопічну методику в хірургії внутрішньошлуночкових пухлин (пухин ІІІ, IV та бічних шлуночків), внутрішньомозкових пухлин серединної та глибинної локалізації, де глибина залягання пухлин є суттєво ускладнюючим фактором нейрохірургічного втручання – цей фактор та пов’язані з ним ризики травми мозкової речовини усуваються завдяки використанню ендоскопічної техніки (розміри раньового каналу є мінімальні).

На рис.-1 та рис.-2 зображено нашу операційну бригаду, використання сучасного мікроскопу під час нейрохірургічної операції, а також ендоскопічну стойку  – при видаленні пухлини основи черепа через носову порожнину (в данному випадку аденоми гіпофіза). Можна побачити розміри ендоскопа, який нагадує собою тонку трубку (виповнену збільшувальними лінзами та провідником світла), що дає можливість чітко візуалізувати захворювання (бачити його на відстані від 0,5 до 2 см) і таким чином надає можливість видалити найскладніші пухлини, як на основі черепа так і захворювання в товщі головного мозку.