До операцій

Після операцій

Пацієнтка К. (32р.) госпіталізована в ІНХ з діагнозом: Хордома схилу основної кістки з поширенням в задню черепну ямку та компресією стовбурових відділів головного мозку. (знімки верхнього ряду, червоні стрілки вказують на пухлину). Скарги на утруднене ковтання (дисфагія), двоїння в очах (диплопія).
Як перший етап виконана операція: Видалення хордоми схилу основної кістки. Ендоскопічний ендоназальний транссфеноїдальний та трансклівальний доступи. Інтраопераційний нейромониторинг n.abducens та n.hipoglossus з двох сторін.
Як другий етап виконана операція: Видалення хордоми нижніх відділів схилу основної кістки. Ендоскопічний трансоральний доступ.
Наступний етап: Видалення хордоми схилу основної кістки (її поширення на нижні відділи схилу основної кістки, f.Magnum та С1 хребець праворуч). Високий боковий доступ праворуч («far lateral approach»). Нейроендоскопічна асистенція. Інтраопераційний нейромоніторинг правого n.accessorius. Знімки нижнього ряду вказують на тотальне видалення пухлини. Пацієнт з позитивною динамікою відновлення ковтання та регресом двоїння в очах.