Астроцитома таламуса

Клінічний випадок: Пухлина лівого таламуса (пілоцитарна астроцитома), розмірами приблизно, 39х37х34мм – із поширенням в третій та лівий бічний шлуночки. Оклюзійна гідроцефалія.

Пацієнтка Н. 54р., скарги на головний біль, який відмічає близько 3-х тижнів. 

 

                      

 

Рис. 1 – МРТ головного мозку до операції, пухлина показана червоним кругом.

 

Проведено операцію: Видалення пухлини лівого таламуса. Ендоскопічний фронтальний транскортикальний трансвентрикулярний доступ ліворуч.

 

 

                       

Рис. 2 – МРТ головного мозку з в/в контрастуванням через три місяця після операції, місце видаленої пухлини показано червоним кругом. Патологічного накопичення контрастної речовини немає. Гідроцефалія регресувала

 

Пацієнтка активізована на 1 добу після операції, виписана на 7 добу після операції. Після операції головні болі у пацієнтки повністю регресували.