Анапластична епендімома

Клінічний випадок: Великих розмірів внутрішньошлуночкова пухлина (анапластична епендімома) з поширенням в правий бічний шлуночок, ІІІ шлуночок, Сільвієв водогін, IV шлуночок, р-рами 44х24х22 мм.

Пацієнт М., 42р., чоловік. Скарги: головний біль, нудота/блювота, хиткість при ході.

рис. 1 – МРТ головного мозку з в/в контрастуванням до операції, пухлина показана червоним кругом.

рис. 2 – МРТ головного мозку з в/в контрастуванням через 6 місяців після операції, патологічного накопичення контрастної речовини немає, що свідчить про повне видалення пухлини. Місце видаленої внутрішньошлуночкової пухлини показано червоним кругом (місце заповнено ліквором – чорний колір).

Після операції скарги у пацієнта відсутні. Незважаючі на злоякісний характер пухлини, враховуючи те, що пухлина видалена повністю – пацієнт спостерігається вже третій рік без ознак рецидива пухлини. Залишився на посаді своєї роботи. Чудово себе почуває. Неврологічна симптоматика відсутня.