Давиденко Богдан Олегович

Про себе

Досвід роботи в нейрохірургії 3 роки. Основні напрямки хірургічної роботи: хірургія пухлин основи черепа, хірургія краніо-фаціальних пухлин (злоякісні та доброякісні пухлини приносових пазух із інтракраніальним поширенням), а також хірургія інших пухлин голови та шиї. Ендоскопічна хірургія аденом гіпофізу, хірургія внутрішньо-шлуночкових пухлин (пухлини 3, 4 та бічних шлуночків).

Медична освіта

Роки Спеціальність Установа
2014-2020 Лікувальна справа Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Спеціалізація

Роки Спеціальність Установа
2020-2023 нейрохірургія Кафедра нейрохірургії  (завідувач кафедри проф.  М.Є. Поліщук) Національної медичної академії післядипломної освіти, м. Київ, Україна.

Досвід роботи

Роки Місце роботи
2020-2023 Нейрохірург, інтернатура по нейрохірургії на базі Інституту нейрохірургії НАМН України ім. А.П. Ромоданова
З 2023 – по теперішній час Нейрохірург відділення ендоскопічної та краніофаціальної нейрохірургії Інституту нейрохірургії НАМН України ім. А.П. Ромоданова