Краніофаціальні пухлини

Нейрофіброма
Перехідноклітинний рак
рак не диференційований
Остеогенна саркома

Краніофаціальними (черепнолицевими) пухлинами  являються ті, що одномоментно ростуть екстракраніально (ззовні черепа) та інтракраніально (всередині черепа). Зокрема, ці пухлини виповнюють носову порожнину, приносові пазухи, носо- та роглотку, і при цьому  інвазують (проростають)  основу черепа і, в подальшому, поширюються інтракраніально (в порожнину черепа), інтраорбітально (в орбіту). Краніофаціальні пухлини також поширюються в латеральних відділах основи черепа (підскронева, крилопіднебінна ямки, з подальшим ростом на дно середньої черепної ямки, кавернозний синус та інтракраніально ( в порожнину черепа).Краніофаціальні резекції пухлин дають можливість одномоментно, з одного хірургічного доступу видалити, як внутрішньоносовий компонент, так і внутрішньочерепний компонент пухлини, включаючи інвазовану (що проросла пухлиною) кісткову частину основи черепа (видалення якої є необхідною умовою досягнення радикальності). Це дає можливість продовжити життя хворих із злоякісними пухлинами основи черепа. В кінці операції обов’язково проводиться ендоскопічна ендоназальна ревізія (огляд) рани з метою виявлення можливих резидуальних (залишкових) елеменітв пухлини та їх видалення, а також для ревізії пластиного закриття післяопераційних дефектів.

Серед злоякісних краніофаціальних пухлин виділяють:

Серед доброякісних краніофаціальних пухлин виділяють:

Естезіонейробластома
Естезіонейробластома
Аденокарцинома
Нейробластома