23-25 жовтня 2019 року

Щорічна науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю “Високі технології в підвищенні якості життя нейрохірургічних хворих” • Київ • 23-25 жовтня 2019 року.
Приємно, що конференція співпала із юбілеєм директора Інстиутту нейрохірургії, академіка Є.Г. Педаченка, раді були бачити шанованих гостей із Бурденка інституту нейрохірургії проф. О.М. Коновалова, проф. О.О. Потапова, проф. Л.Б. Ліхтермана, білоруського колегу проф. Шанько Ю.Г. , вірменського колеги проф. М.А. Єгунян (Єреван, Вірменія), директора наукового центру нейрохірургії при МЗ Узбекистану проф. Карієва Г.М.
Наша клініка представила три доповіді:
«Можливості розширених ендоскопічних ендоназальних доступів при пухлинах основи черепа», «Комбіновані доступи в хірургії краніофаціальних пухлин», «Особливості застосування ендоскопічного фронтального транскортикального доступу в хірургії ІІІ шлуночка», доповідачі Гук А.П.