Оконський Дмитро Ігорович

 1. 1.     Хірургічна тактика лікування краніофаціальних пухлин, їх інтра-, екстракраніального та інтраорбітального поширення / О. І. Паламар, А. П. Гук, Е. В. Лукач, Д. І. Оконський, Д. С. Тесленко, Б. О. Давиденко // Офтальмологічний журнал. 2023. № 1 (510) с. 46-51

  2.     Паламар, О. І., Гук, А. П., Тесленко, Д. С., Оконський, Д. І.,  Усатов, О. С. (2022). Пухлини бічних і ІІІ шлуночків головного мозку. Можливості ендоскопічної трансвентрикулярної хірургії. Перспективи та прогноз. Ukrainian Neurosurgical Journal, 28(4), 19–25. https://doi.org/10.25305/unj.260102

  3.     Dmytro S. Teslenko; Orest I. Palamar ; Andriy P. Huk; Dmytro I. Okonskyi; Oleksandr S. Usatov \ Invasive tumors of third ventricle. The possibilities of endoscopic transventricular surgery. \ Romanian Neurosurgery №2 (June 2022)

  4.     Паламар О. І., Гук А. П., Оконський Д. І., Тесленко Д. С., Аксьонов Р.В., Лазько Н.В. Пластичне закриття дефектів дна передньої черепної ямки та твердої мозкової оболони базальних відділів лобних часток \ Український нейрохірургічний журнал № 1. 2022, с 20-26.

  5.     Palamar O. I., Huk A. P., Teslenko D. S., Aksyonov R. V., Okonskyi, D. I., Lazko N.V. (2021). Postoperative complications in endoscopic frontal transcortical surgery of lateral and third ventricle tumours: Speech disorders. Romanian Neurosurgery, 35(4), 444–451.

  6.     Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В. / Ендоскопічна хірургія кавернозної ангіоми стовбура головного мозку. Клінічний випадок  / Ukrainian Neurosurgical Journal №3, 2021.

  7.     Ruslan V. Aksyonov, Orest I. Palamar, Andriy P. Huk, Dmytro S. Teslenko, Dmytro I. Okonskyi / Possibilities of endoscopic endonasal transsphenoidal surgery in treatment of growth-hormone pituitary adenomas / Romanian neurosurgery// Vol. XXXV, No. 2 (June 2021) pp 234-238.

  8.     Аксьонов, Р. В., Паламар, О. І., Гук, А. П., Оконський, Д. І., & Тесленко, Д. С. (2021). Ультразвукова допплерографія при хірургічному лікуванні аденом гіпофіза із поширенням у печеристу пазуху. Ukrainian Neurosurgical Journal, 27(1), 29–33. https://doi.org/10.25305/unj.222868.

  9.     Surgical strategy over large extracerebral subtentorial tumors // Palamar O., Huk A., Okonskyi D., Teslenko D., Aksyonov R.. Georgian Med News. 2020 Dec;(309) p.7-12

  10.  Endoscopic endonasal approaches to the skull base tumors. From minimally-invasive to radicality achievement // Palamar O.I., Huk A.P., Aksyonov R.V., Okonskyi D.I., Teslenko D.S./ UNJ, Vol. 26, N2, 2020, p. 46-52

  11.  Peculiarities of the third ventricle surgery in endoscopic frontal transcortical approach //Orest I. Palamar, Andriy P. Huk, Dmytro I. Okonskyi, Ruslan V. Aksyonov, Dmytro S. Teslenko// Ukrainian Neurosurgical Journal. Vol. 25, N1, 2019, p. 12-17.

  12.  Хірургічне лікування гідроцефалії при пухлинах III шлуночку/ Паламар О.И., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В.// Журнал  Неврология и Нейрохирургия. Восточная Европа, 2019,  том 9, № 4. с. 510 — 515/

  13.  Тактика хирургического лечения при распространении аденом гипофиза на кавернозный синус и клиновидную пазуху. // О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.І., Р.В. Аксьонов, Оконський, Д.С. Тесленко, В.В. Аксьонов – УНЖ, 2018, №1. C 73-77

  14.  Поширення неврином слухового нерва у внутрішній слуховий прохід, ендоскопічні можливості видалення./О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.І. Оконський, Д.С. Тесленко, Р.В. Аксьонов // Журнал вушних, носових і горлових хвороб № 5’2018. 

  15.  Эндоскопический фронтальный транскортикальный доступ vs межполушарный транскаллезный доступ к боковым и ІІІ желудочку. Возможные осложнения./ Паламар О.И., Горелышев С.К., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В.// Журнал  Неврология и Нейрохирургия. Восточная Европа, 2018,  том 8, № 4. с 540 — 550

  16.  Could hormonal remission in prolactionomas be achieved with surgery? Our expirience // O. Palamar, A. Huk,  R. Aksyonov, D. Okonskyi, D. Teslenko. – УНЖ, 2018, №4. C 51-56

  17.  Субкраніальний доступ в хірургії пухлин дна передньої черепної ямки / О. І. Паламар [та ін.] // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ : НМАПО ім. П.Л. Шупіка , 2018. – Вип.29. – С. 114-123

  18.  «Пластика передней стенки турецкого седла после эндоскопического эндоназального транссфеноидального удаления аденом гипофиза» / О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.С. Тесленко, Д.І. Оконський,  Р.В. Аксьонов // «Оториноларингология. Восточная Европа» 2017, том 7, № 3 С.286—292.

  19.  Ендоскопічні можливості видалення невриноми присінково-завиткового нерва у внутрішньому слуховому ході/ О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.І. Оконський, Д.С. Тесленко, Р.В. Аксьонов // Укр. нейрохірург. журн. — 2017. — №3. — С.36—39.

  20.  Назальная ликворея при хирургическом лечении пациентов с аденомой гипофиза //Исмагилов Э.Р., Заболотная Д.Д., Паламар О.И., Оконский Д.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб № 4’2017; С. 71-75.

  21.  Ендоскопічні методики в нейрохірургії // О.І. Паламар, А.П. Гук, Р.В. Аксьонов, Д.І. Оконський, Д.С. Тесленко // Науково-практичний журнал  Здоров’я нації № 1 (42), 2017; С. 114-124.

  22.  Особливості формування ендоназальних доступів до основи черепа в залежності від анатомічних особливостей порожнини носа / Д. Д. Заболотна, О. І. Паламар, І. Р. Цвірінько // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 25. – С. 215-222.

  23.  Пролактиноми. Чи можлива хірургічна гормональна ремісія? // Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І.// Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія № 1, 2016; С. 53-57.

  24.  Макро- та гігантські аденоми, що поширюються на кавернозний синус та/або основну пазуху.// Паламар О.І. Гук А.П. Аксьонов Р.В. Оконський Д.І.//Журнал вушних, носових і горлових хвороб. №3, 2016. С. 65-72.

  25.  Менингоэнцефалоцеле клиновидной пазухи // О.И. Паламар, Д.Д. Заболотная, Д.И. Оконский, Э.Р. Исмагилов// Журнал ринология № 1’2015, С. 72-74.

  26.  Краніофаціальні пухлини, інтра–, екстракраніальні варіанти поширення / О.І. Паламар, А.П. Гук, М.Є. Поліщук // Укр. вісн. психоневрології. — Х., 2014. — Т.22, вип.2(79). — С.42—47.

  27.  Злокачественные краниофациальные опухоли, естественное течение, тактика лечения / Д.И. Заболотный, Э.В. Лукач, О.И. Паламар, А.П. Гук // Укр. вісн. психоневрології. — Х., 2014. — Т.22, вип.1(78). — С.40—43

  28.  Інтраопераційна пластика складних кісткових та м’якотканинних дефектів краніофаціальної ділянки / Д.І. Заболотний, О.І. Паламар, А.П. Гук [та ін.] // Клініч. хірургія. — 2012. — №6. — С.44—48.

 1. VI Международный Медицинский Форум «Инновации в медицине – здоровье нации»(Киев, Апрель 15-17): 1) «Хирургия опухолей распространяющиеся на кавернозный синус. Эндоскопические возможности» (Оконский Д.И, Паламар О.И., Гук А.П., Аксёнов Р.В.) 2) «Микроаденомы гипофиза. Эндоскопические возможности» (Гук А.П., Паламар О.И., Аксёнов Р.В., Оконский Д.И)3) «Поширення неврином слухового нерва в porus acusticus internus. Шляхи та методи видалення» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.) 4) «Мініінвазивні втручання при пухлинах шлуночкової системи» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В., Духовський О.Я.)

 2. 15th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies (September 8-12,Rome,  Italy):«Vestibular schwannoma enlargement into porus acusticus internus. Ways to remove intraporus part of the tumor» (Palamar O.I., Guk A.P., Okonskyi D.I., Aksenov R.V.)Стендова доповідь:«Mini-invasive surgery over ventricular tumors» (Guk A.P.,   Palamar O.I., Okonskyi D.I. Aksenov R.V.)

 3. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Актуальні питання лікування гліом головного мозку» (Львів, Вересень 16-18, 2015 р.): 1) «Еволюція хірургії краніофаціальних пухлин та хірургічних доступів до пухлин дна передньої  черепної ямки» (Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.) 2) «Мініінвазивні втручання при пухлинах шлуночкової системи» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.) 3) «Макро та гігантські аденоми гіпофіза, що поширюються в клиноподібну пазуху та кавернозний сінус» (Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І.). 4) «Поширення неврином слухового нерва в porus acusticus internus. Шляхи та методи видалення» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.)

 4. Конференция нейрохирургов с лекционным курсом ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины» (Київ, Вересень 30, 2015 р.)«Макро- та гігантські аеноми гіпофіза» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.)

 5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Пухлини центральної нервової системи у дітей» (Харків, Жовтень 29-30, 2015 р.) «Ендоскопічний доступ при пухлинах шлуночкової системи» (Паламар О.І., Гук А.П., Оконский Д.І. ,Аксьонов Р.В.)

 6. EANS 2016 Congress, Athens, Greece , Sept.4-8, 2016.- Prolactinomas. Could hormonal remission be surgically achieved?// Palamar O.I, Huk A.P., Aksyonov R.V. Okonskiy D.I// EANS 2016 Congress, Athens, Greece , Sept.4-8, 2016.- Multi-stage surgical treatment of giant pituitary adenomas // A. Huk, O. Palamar, D. Teslenko, D. Okonskyi, R. Aksyonov // EANS 2016 Congress, Athens, Greece , Sept.4-8, 2016.

 7. Макро — и гигантские аденомы гипофиза. Паламар О.И., Гук А.П., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В., Тесленко Д.С. // Конференция нейрохирургов с лекционным курсом ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины », 30 сентября 2016 г.

 8. II научно-практическая конференция с международным участием «Современные аспекты лечения опухолей гипофиза», г. Киев, 20-21 апреля 2016 «Surgery of large and giant pituitary adenomas extending into cavernous and sphenoidid sinus. Palamar O.I, Huk A.P., Aksyonov R.V. Okonskiy D.I // «II научно-практическая конференция с международным участием« Современные аспекты лечения опухолей гипофиза », Kiev, 20-21 April, 2016 Prolactinomas. Can hormonal remission be surgically achieved? Palamar O.I, Huk A.P., Aksyonov R.V., Okonskiy D.I.// «II научно-практическая конференция с международным участием« Современные аспекты лечения опухолей гипофиза », Kiev, 20-21 April, 2016.

 9. Совместная конференция нейрохирургов и отоларингологов «Актуальные проблемы нейрохирургии и оториноларингологии», г. Киев, 5 октября 2016 р. Макро и гигантские аденомы гипофиза распространяющиеся на клиновидную пазуху. Паламар О.И., Гук А.П., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В, Тесленко Д.С. // Совместная конференция нейрохирургов и оториноларингологов «Актуальные проблемы нейрохирургии и оториноларингологии», г. 5 октября 2016 г. .: программа:. — М., 2016. — с.35. Назальная ликворея. Тактика хирургического лечения. Паламар О.И., Гук А.П., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В., Тесленко Д.С. // 2). Назальная ликворея. Риски осложнений. Паламар О.И., Гук А.П., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В.,

 10. IV науково-практична конференція «Інновації в нейрохірургії» .Київ, 25-26 квітня 2017 року.
  — Пролактиноми. Чи можлива гормональна ремісія хірургічним шляхом? Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І., Тесленко Д.С.
  —Ускладнення при ендоскопічних транскортикальних доступах до бічних та ІІІ шлуночку головного мозку .Паламар О.І., Розуменко В.Д., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.
  Ендоскопічна асистенція в хірургії пухлин задньої черепної ямки (при поширенні пухлини у внутрішній слуховий прохід). Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Тесленко Д.С., Аксьонов Р.В.

 11. VI з’їзд нейрохірургів України Харків, 14–16 червня 2017 року— Craniofacial tumors. O. Palamar— Використання транскортикального ендоскопічного доступу до бічних та ІІІ шлуночку головного мозку Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В— Можливості та перспективи церебральної ендоскопії. Гук А.П., Паламар О.І.— Пролактиноми. Чи є місце хірургії? Гук А.П., Паламар О.І., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І., Тесленко Д.С.— Пластика турецького сідла після ендоскопічного ендоназального транссфеноїдального доступу. Підвищення ефективності. Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І., Тесленко Д.С. ——Субкраніальний доступ (модифікація за Derome) в хірургії пухлин дна передньої черепної ямки. Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В, Тесленко Д.С.— Особливості видалення неврином слухового нерва при їх поширенні у внутрішній слуховий прохід. Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.,  Тесленко Д.С.

 12. Лекція “The 30th Annual Meeting of Japanese Society for Skull Base Surgery”- Фронтальні, транскортикальні, ендоскопічні доступи до бічних та 3 шлуночків. Ускладнення (Токіо,2018).

 13. Лекція “The 30th Annual Meeting of Japanese Society for Skull Base Surgery” Застосування субкраніальних та біфронтальних доступів до пухлин основи черепа. черепа (Токіо, 2018).

 14. Нейрохірургія задньо-черепної ямки/основи черепу, 28-29 травня 2018 (Україна, Київ)  –  Endoscopic assistance in vestibular schwannomas surgery (in cases of significant tumor occurrence in the internal auditory canal). Palamar O., Huk A., Okonskyi D., Teslenko D., Aksyonov R.
  – Features of surgical treatment for large extracerebral subtentorial tumors. Palamar O., Huk A., Teslenko D., Aksyonov R., Okonskyi D.

 15. EANS2018 Congress.October 21 — October 25. Brussels, Belgium.

Subcranial approach in anterior skull base tumor surgery. O. Palamar, A. Huk, D. Okonskyi, R. Aksyonov, D. Teslenko (E-poster)

Naso-septal flap vs free grafts reconstruction after EET surgery. O. Palamar, A. Huk, R. Aksyonov, D. Okonskyi, D. Teslenko (E-poster)

 1. II Науково-практична конференція з міжнародною участю «Пухлини центральної нервової системи. Мультидисциплінарний підхід» 18-20 жовтня 2018 р., (місто Харків)
  – Ендоскопія в хірургії основи черепа – нові підходи в малоінвазивній нейрохірургії. Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В, Оконський Д.І.,  Тесленко Д.С                                      – Фронтальний ендоскопічний транскортикальний доступ при патології до ІІІ шлуночку- переваги і обмеження.  Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконський Д.І.,  Аксьонов Р.В.

 2. 2019 WFNS special world congress,  Sep. 9th-12th, 2019 (BEIJING, CHINA)

Peculiarities of Endoscopic Third Ventricle Surgery: the Extended Trasforaminal Approach // Orest Palamar, Andriy Huk, Dmytro Okonskyi, Ruslan Aksyonov, Dmytro Teslenko (Oral Presentation).

Peculiarities of the third ventricle surgery // Orest Palamar, Andriy Huk, Dmytro Okonskyi, Ruslan Aksyonov, Dmytro Teslenko (Oral Presentation) (Oral Presentation)

 1. Щорічна конференція Української асоціації нейрохірургів: Шляхи поліпшення функціональних результатів лікування в нейрохірургії (Буковель, Україна, 13-15 березня 2019р)

Розширені ендоскопічні ендоназальні доступи при пухлинах основи черепа // Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С., Оконський Д.І.

Особливості тактики хірургічного лікування при великих позамозкових пухлинах субтенторіальної локалізації //  Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І, Тесленко Д.С., Аксьонов Р.В.

Особливості хірургії ІІІ шлуночка при застосуванні ендоскопічного фронтального транскортикального доступу // Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконский Д.І, Аксьонов Р.В.

 1. Науково-практична конференція «Інноваційні технології в нейрохірургії» (м. Київ, 17 квітня 2019)

Розширені ендоскопічні ендоназальні доступи при аденомах гіпофіза // Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С., Оконський Д.І.

Комбінація доступів (мікрохірургічних та ендоскопічних ендоназальних) в хірургії краніофаціальних пухлин // Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С.

Пухлини ІІІ шлуночку: одномоментне ендоскопічне видалення та проведення тривентрикулоцистерностомії. Попередження рецидиву гострої оклюзійної гідроцефалії // Гук А.П., Паламар О.І., Тесленко Д.С., Оконський Д.І, Аксьонов Р.В.

 1. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю “Високі технології в підвищенні якості життя нейрохірургічних хворих” • Київ • 23-25 жовтня 2019 року Можливості розширених ендоскопічних ендоназальних доступів при пухлинах основи черепа //  Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С., Оконський Д.І. Комбіновані доступи в хірургії краніофаціальних пухлин //  Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С. Особливості застосування ендоскопічного фронтального транскортикального доступу в хірургії ІІІ шлуночка  // Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконский Д.І., Аксьонов Р.В.

 2. V Ukrainian winter neurosurgical ski meeting (Polyanytsya village, “Bukovel”, Ukraine – February 27-29, 2020), reports: – Combination of surgical approaches (microsurgical and endoscopic endonasal) in surgery of craniofacial tumors // Palamar O., Huk A., Teslenko D., Aksyonov R., Okonskyi D. – Minimization of endoscopic endonasal approaches to the skull base tumors // Palamar O., Huk A., Teslenko D., Aksyonov R., Okonskyi D.

 3. VI UKRAINIAN WINTER NEUROSURGICAL SKI MEETING (Polyanytsya village, “Bukovel”, Ukraine – March 01-03, 2021) (Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Тесленко Д.С., Аксьонов Р.В.) Доповіді: -Можливості ендоскопічної ендоназальної хірургії при лікуванні соматропних аденом гіпофіза. -Інвазивні пухлини ІІІ шлуночка. Ендоскопічна транскортикальна трансвентрикулярна хірургія. -Хірургічна тактика лікування краніофаціальних пухлин, їх інтра- екстракраніального поширення.

 4. VII з’їзд нейрохірургів України, 11-18 травня 2021 року, Сіде, Туреччина. Хірургія пухлин основи черепа. Ендоскопічні можливості та перспективи. / Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Тесленко Д.С., Аксьонов Р.В. – Макро та велетенські аденоми гіпофіза. Чи сумісні радикальність та безпека? / Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І., Тесленко Д.С. – Ендоскопічні можливості при видаленні інтравентрикулярних пухлин та пухлин стовбуру головного мозку. / Гук А.П., Паламар О.І., Тесленко Д.С., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.

 5. AANS 2021 (August 21-25, 2021) – Third Ventricle Surgery With The Endoscopic Frontal Transcortical Approach. Decreasing the risks. – Transbasal approaches to the anterior skull base tumors. – Could hormonal remission in prolactinomas be achieved with surgery? Our experience

 6. VII З’їзд Української Асоціації Нейрохірургів (Одеса, 16-18 вересня 2021) – Застосування розширених ендоскопічних ендоназальних доступів до пухлин основи черепа – Реконструкція дефектів основи черепа при хірургії пухлин з екстра та інтракраніальним поширенням – Хірургія інтравентрикулярних супратенторіальних пухлин середньої лінії. Наш досвід

 7. XVIIІ КОНГРЕС СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ (Львів, 1-3 жовтня 2021 р.) – Макро- та велетенські аденоми гіпофіза. Радикальність та безпека – Застосування розширених ендоскопічних ендоназальних доступів до пухлин основи черепа – Пухлини основи черепа. Транскраніальна хірургія, субкраніальна хірургія, ендоскопічні можливості

 8. eEANS 2021 (October 3-7, 2021) – Surgical tactics of treatment craniofacial tumors, their intra-extracranial spread – Intraventricular and brain stem tumors. Endoscopic possibilities. 

 9. Міжнародний стоматологічний форум (Київ, 06-10.10.21) – Нейрохірургічні можливості в хірургії пухлин щелепно-лицевої ділянки та приносових пазух

 10. Oncology/Skull Base Surgery WFNS Symposium (26.11.21) – Extended endoscopic endonasal approaches to skull base tumors

 11. VI UKRAINIAN WINTER NEUROSURGICAL SKI MEETING (Polyanytsya village, “Bukovel”, Ukraine – 2022) 

  –  THIRD VENTRICLE SURGERY WITH THE ENDOSCOPIC FRONTAL TRANSCORTICAL APPROACH. DECREASING THE RISKS. (Доповідь) 

  – РАДИКАЛЬНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ПРИ ЕНДОНАЗАЛЬНОМУ ВИДАЛЕННІ МАКРО – ТА ВЕЛЕТЕНСЬКИХ АДЕНОМ ГІПОФІЗА. 

 12. Ophthalmic HUB 2022 (м. Київ, 25-26 листопада 2022 р.) – Офтальмологічні прояви пухлин основи черепа» 

 13. AANS 2022 (Apr 29 – May 02, 2022) –  Thalamic tumors. Risks and limitations of endoscopic transventricular surgery. 

 14.  EANS 2022 (October 16-20, 2022) – Endoscopic frontal transcortical transventricular approach to thalamic tumors. Risks and limitations. 

 15. VIII UKRAINIAN WINTER NEUROSURGICAL MEETING March 13-15, 2023 (Bukovel) – Внутрішньошлуночкова та трансшлуночкова хірургія