Назальна лікворея, менінгоцелє, менінгоенцефалоцелє

Випадок

Назальна лікворея – стан, при якому має місце виділення рідини (ліквору) з носової порожнини (можливо також з зовнішнього вушного каналу, отолікворея. В цьому випадку має бути проведено транскраніальне хірургічне втручання). Виділення ліквору (назальна лікворея) стає можливим, оскільки має місце порушення цілісності кісткових структур основи черепа, а також цілісності твердої та м’якої мозкових оболонок головного мозку. Найчастіше, як наслідок перенесеної черепно-мозкової травми, як в ранньому так і у віддаленому періодах. Назальна лікворея супроводжує менінгоцелє (або менінгоенцефалоцелє) останні являють собою вип’ячування твердої мозкової оболонки головного мозку разом або без мозкової речовини в сторону носової порожнини, приносових пазух. В останньому випадку має місце витончення оболонок головного мозку під тиском ліквору (з або без мозкової речовини), що приводить до витікання ліквору з цього грижового мішка – назальна лікворея. Назальні ліквореї можуть виникати після операцій з приводу видалення пухлин основи черепа, краніофаціальних пухлин (як в ранньому так і в віддаленому періодах). Досить часто назальні ліквореї виникають при аномалії анатомічної будови основи черепа (канал Штернберга). Це приводить до виникнення складних видів назальної ліквореї чи навіть менінгоцелє в латеральних відділах основної пазухи чи латерального карману основної пазухи. Іноді назальні ліквореї можуть виникнути спонтанно. Найчастіше це буває у людей з надлишковою вагою, гіпертонічною хворобою. Назальні ліквореї можуть відрізнятись по інтенсивності виділень – від пару крапель в день до постійних виділень. Можуть відрізнятись по локалізації (носова порожнина, приносові пазухи). Грізним і не від’ємним ускладненням назальної ліквореї є менінгоенцефаліт. Хворі відмічають по декілька захворювань менінгоенцефалітом протягом одного року. Діагностика назальної ліквореї основується на лабораторному дослідженні рідинних виділень з носової порожнини. В подальшому проводиться МСКТ та МРТ основи черепа для верифікації кісткового дефекту, менінгоцелє, менінгоенцефалоцелє, при необхідності робиться КТ-цистернографія з контрастною речовиною, яка показує витік цієї контрастної речовини через дефект основи черепа в носову порожнину. . На сьогоднішній день практично всі назальні ліквореї можливо виключити (закрити) ендоскопічним ендоназальний (через носову порожнину ) доступом Розміри кісткового дефекта, менінгоцелє, менінгоенцефалоцелє, та їх локалізація на мають принципового значення . В нашому відділенні ми припинили використання трепанацій череп для лікування назальних ліквореї і проводимо тільки ендоскопічні ендоназальні хірургічні втручання. Термін лікування від 3-5 до 7-8 днів.