Вересень 2021

Патент України на корисну модель №148707. МПК A61B 17/32. «Безпечні кутові мікроножиці за Тесленком». Тесленко Д.С., Паламар О.І., Гук А.П.,Оконський Д.І., Аксьонов Р.В. опубл. 08.09.2021. – Бюл. №36.