Аксьонов Руслан Валерійович

 1. Макро- та гігантські аденоми, що поширюються на кавернозний синус та/або основну пазуху.// Паламар О.І. Гук А.П. Аксьонов Р.В. Оконський Д.І.//Журнал вушних, носових і горлових хвороб. №3, 2016. С. 65-72.

 2. Пролактиноми. Чи можлива хірургічна гормональна ремісія? // Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І.// Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія № 1, 2016; С. 53-57.

 3. Ендоскопічні методики в нейрохірургії // О.І. Паламар, А.П. Гук, Р.В. Аксьонов, Д.І. Оконський, Д.С. Тесленко // Науково-практичний журнал  Здоров’я нації № 1 (42), 2017; С. 114-124.

 4. Назальная ликворея при хирургическом лечении пациентов с аденомой гипофиза //Исмагилов Э.Р., Заболотная Д.Д., Паламар О.И., Оконский Д.И. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб № 4’2017; С. 71-75.

 5. Ендоскопічні можливості видалення невриноми присінково-завиткового нерва у внутрішньому слуховому ході/ О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.І. Оконський, Д.С. Тесленко, Р.В. Аксьонов // Укр. нейрохірург. журн. — 2017. — №3. — С.36—39.

 6. «Пластика передней стенки турецкого седла после эндоскопического эндоназального транссфеноидального удаления аденом гипофиза» / О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.С. Тесленко, Д.І. Оконський,  Р.В. Аксьонов // «Оториноларингология. Восточная Европа» 2017, том 7, № 3 С.286—292.

 7. Аксёнов Р. В. Тактика хирургического лечения аденом гипофиза распространяющихся в клиновидную пазуху // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. вип. 27, 2017. С 209-213

 8. Субкраніальний доступ в хірургії пухлин дна передньої черепної ямки / О. І. Паламар, Д.І. Оконський, [та ін.] // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ : НМАПО ім. П.Л. Шупіка , 2018. – Вип.29. – С. 114-123

 9. Метастатичне ураження гіпофіза. Особливості діагностики та застосування хірургічного ліквання. //Гук М.О., Тесленко Д.С., Мумлєв А.О., Яцик В.А., Оконський Д.І., та ін. – УНЖ, 2018, №1. C 78-83.

 10. Could hormonal remission in prolactionomas be achieved with surgery? Our expirience // O. Palamar, A. Huk,  R. Aksyonov, D. Okonskyi, D. Teslenko. – УНЖ, 2018, №4. C 51-56

 11. Эндоскопический фронтальный транскортикальный доступ vs межполушарный транскаллезный доступ к боковым и ІІІ желудочку. Возможные осложнения./ Паламар О.И., Горелышев С.К., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В.// Журнал  Неврология и Нейрохирургия. Восточная Европа, 2018,  том 8, № 4. с 540 — 550

 12. Поширення неврином слухового нерва у внутрішній слуховий прохід, ендоскопічні можливості видалення./О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.І. Оконський, Д.С. Тесленко, Р.В. Аксьонов // Журнал вушних, носових і горлових хвороб № 5’2018. 

 13. Тактика хирургического лечения при распространении аденом гипофиза на кавернозный синус и клиновидную пазуху. // О.І. Паламар, А.П. Гук, Д.І., Р.В. Аксьонов, Оконський, Д.С. Тесленко, В.В. Аксьонов – УНЖ, 2018, №1. C 73-77

 14.  Хірургічне лікування гідроцефалії при пухлинах III шлуночку/ Паламар О.И., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В.// Журнал  Неврология и Нейрохирургия. Восточная Европа, 2019,  том 9, № 4. с. 510 — 515/

 15. Peculiarities of the third ventricle surgery in endoscopic frontal transcortical approach //Orest I. Palamar, Andriy P. Huk, Dmytro I. Okonskyi, Ruslan V. Aksyonov, Dmytro S. Teslenko// Ukrainian Neurosurgical Journal. Vol. 25, N1, 2019, p. 12-17.

 1. VI Международный Медицинский Форум «Инновации в медицине – здоровье нации»(Киев, Апрель 15-17):1) «Хирургия опухолей распространяющиеся на кавернозный синус. Эндоскопические возможности» (Оконский Д.И, Паламар О.И., Гук А.П., Аксёнов Р.В.) 2) «Микроаденомы гипофиза. Эндоскопические возможности» (Гук А.П., Паламар О.И., Аксёнов Р.В., Оконский Д.И) 3) «Поширення неврином слухового нерва в porus acusticus internus. Шляхи та методи видалення» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.) 4) «Мініінвазивні втручання при пухлинах шлуночкової системи» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В., Духовський О.Я.)

 2. 15th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies (September 8-12,Rome,  Italy): «Vestibular schwannoma enlargement into porus acusticus internus. Ways to remove intraporus part of the tumor» (Palamar O.I., Guk A.P., Okonskyi D.I., Aksenov R.V.)Стендова доповідь: «Mini-invasive surgery over ventricular tumors» (Guk A.P.,   Palamar O.I., Okonskyi D.I. Aksenov R.V.)

 3. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Актуальні питання лікування гліом головного мозку» (Львів, Вересень 16-18, 2015 р.)

1) «Еволюція хірургії краніофаціальних пухлин та хірургічних доступів до пухлин дна передньої  черепної ямки» (Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.)

2) «Мініінвазивні втручання при пухлинах шлуночкової системи» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.)

3) «Макро та гігантські аденоми гіпофіза, що поширюються в клиноподібну пазуху та кавернозний сінус» (Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І.).4) «Поширення неврином слухового нерва в porus acusticus internus. Шляхи та методи видалення» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.)

 1. Конференция нейрохирургов с лекционным курсом ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины» (Київ, Вересень 30, 2015 р.)«Макро- та гігантські аеноми гіпофіза» (Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.)

 2. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Пухлини центральної нервової системи у дітей» (Харків, Жовтень 29-30, 2015 р.) «Ендоскопічний доступ при пухлинах шлуночкової системи» (Паламар О.І., Гук А.П., Оконский Д.І. ,Аксьонов Р.В.)

 3. EANS 2016 Congress, Athens, Greece , Sept.4-8, 2016.- Prolactinomas. Could hormonal remission be surgically achieved?// Palamar O.I, Huk A.P., Aksyonov R.V. Okonskiy D.I// EANS 2016 Congress, Athens, Greece , Sept.4-8, 2016.- Multi-stage surgical treatment of giant pituitary adenomas // A. Huk, O. Palamar, D. Teslenko, D. Okonskyi, R. Aksyonov // EANS 2016 Congress, Athens, Greece , Sept.4-8, 2016.

 4. Макро — и гигантские аденомы гипофиза. Паламар О.И., Гук А.П., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В., Тесленко Д.С. // Конференция нейрохирургов с лекционным курсом ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины », 30 сентября 2016 г.

 5. II научно-практическая конференция с международным участием «Современные аспекты лечения опухолей гипофиза», г. Киев, 20-21 апреля 2016 «Surgery of large and giant pituitary adenomas extending into cavernous and sphenoidid sinus. Palamar O.I, Huk A.P., Aksyonov R.V. Okonskiy D.I // «II научно-практическая конференция с международным участием« Современные аспекты лечения опухолей гипофиза », Kiev, 20-21 April, 2016 Prolactinomas. Can hormonal remission be surgically achieved? Palamar O.I, Huk A.P., Aksyonov R.V., Okonskiy D.I.// «II научно-практическая конференция с международным участием« Современные аспекты лечения опухолей гипофиза », Kiev, 20-21 April, 2016.

 6. Совместная конференция нейрохирургов и отоларингологов «Актуальные проблемы нрейрохирургии и оториноларингологии», г. Киев, 5 октября 2016 р.Макро и гигантские аденомы гипофиза распространяющиеся на клиновидную пазуху. Паламар О.И., Гук А.П., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В, Тесленко Д.С. // Совместная конференция нейрохирургов и оториноларингологов «Актуальные проблемы нейрохирургии и оториноларингологии», г. 5 октября 2016 г. .: программа: тезисы. — М., 2016. — с.35. Назальная ликворея. Тактика хирургического лечения. Паламар О.И., Гук А.П., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В., Тесленко Д.С. // Совместная конференция нейрохирургов и оториноларингологов «Актуальные проблемы нейрохирургии и оториноларингологии», г. Киев, 5 октября 2016 г.: программа: тезисы. — М., 2016. — с.22. Назальная ликворея. Риски осложнений. Паламар О.И., Гук А.П., Оконский Д.И., Аксёнов Р.В., Тесленко Д.С .// Общая конференция нейрохирургов и оториноларингологов «Актуальные проблемы нейрохирургии и оториноларингологии», Киев, 5 окт. 2016: программа: тезы.-к., 2016.-с.23.

 7. IV науково-практична конференція «Інновації в нейрохірургії» .Київ, 25-26 квітня 2017 року. — Пролактиноми. Чи можлива гормональна ремісія хірургічним шляхом? Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І., Тесленко Д.С. —Ускладнення при ендоскопічних транскортикальних доступах до бічних та ІІІ шлуночку головного мозку .Паламар О.І., Розуменко В.Д., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В. — Ендоскопічна асистенція в хірургії пухлин задньої черепної ямки (при поширенні пухлини у внутрішній слуховий прохід). Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Тесленко Д.С., Аксьонов Р.В.

 8. VI з’їзд нейрохірургів України Харків, 14–16 червня 2017 року— Craniofacial tumors. O. Palamar— Використання транскортикального ендоскопічного доступу до бічних та ІІІ шлуночку головного мозку Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В— Можливості та перспективи церебральної ендоскопії. Гук А.П., Паламар О.І.— Пролактиноми. Чи є місце хірургії? Гук А.П., Паламар О.І., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І., Тесленко Д.С.— Пластика турецького сідла після ендоскопічного ендоназального транссфеноїдального доступу. Підвищення ефективності. Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Оконський Д.І., Тесленко Д.С. ——Субкраніальний доступ (модифікація за Derome) в хірургії пухлин дна передньої черепної ямки. Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В, Тесленко Д.С.— Особливості видалення неврином слухового нерва при їх поширенні у внутрішній слуховий прохід. Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.,  Тесленко Д.С.

 9. Нейрохірургія задньочерепної ямки/основи черепу, 28-29 травня 2018 (Україна, Київ)  –  Endoscopic assistance in vestibular schwannomas surgery (in cases of significant tumor occurrence in the internal auditory canal). Palamar O., Huk A., Okonskyi D., Teslenko D., Aksyonov R. – Features of surgical treatment for large extracerebral subtentorial tumors. Palamar O., Huk A., Teslenko D., Aksyonov R., Okonskyi D.

 10. EANS2018 Congress.October 21 — October 25. Brussels, Belgium.

Subcranial approach in anterior skull base tumor surgery. O. Palamar, A. Huk, D. Okonskyi, R. Aksyonov, D. Teslenko (E-poster) –

-Naso-septal flap vs free grafts reconstruction after EET surgery. O. Palamar, A. Huk, R. Aksyonov, D. Okonskyi, D. Teslenko (E-poster)

 1. II Науково-практична конференція з міжнародною участю ПУХЛИНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД 18-20 жовтня 2018 р., (місто Харків) – Ендоскопія в хірургії основи черепа – нові підходи в малоінвазивній нейрохірургії. Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В, Оконський Д.І.,  Тесленко Д.С

Фронтальний ендоскопічний транскортикальний доступ при патології до ІІІ шлуночку- переваги і обмеження.  Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконський Д.І.,  Аксьонов Р.В.

 1. 2019 WFNS SPECIAL WORLD CONGRESS,  Sep. 9th-12th, 2019 (BEIJING, CHINA)

Peculiarities of Endoscopic Third Ventricle Surgery: the Extended Trasforaminal Approach // Orest Palamar, Andriy Huk, Dmytro Okonskyi, Ruslan Aksyonov, Dmytro Teslenko (Oral Presentation).

Peculiarities of the third ventricle surgery // Orest Palamar, Andriy Huk, Dmytro Okonskyi, Ruslan Aksyonov, Dmytro Teslenko (Oral Presentation) (Oral Presentation)

 1. Щорічна конференція Української асоціації нейрохірургів : Шляхи поліпшення функціональних результатів лікування в нейрохірургії (с. Поляниця, Україна, 13-15 березня 2019р)

Розширені ендоскопічні ендоназальні доступи при пухлинах основи черепа // Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С., Оконський Д.І.

Особливості тактики хірургічного лікування при великих позамозкових пухлинах субтенторіальної локалізації //  Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І, Тесленко Д.С., Аксьонов Р.В.

Особливості хірургії ІІІ шлуночка при застосуванні ендоскопічного фронтального транскортикального доступу // Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконский Д.І, Аксьонов Р.В.

 1. Науково-практична конференція «Інноваційні технології в нейрохірургії» (м. Київ, 17 квітня 2019)

Розширені ендоскопічні ендоназальні доступи при аденомах гіпофіза // Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С., Оконський Д.І.

Комбінація доступів (мікрохірургічних та ендоскопічних ендоназальних) в хірургії краніофаціальних пухлин // Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С.

Пухлини ІІІ шлуночку: одномоментне ендоскопічне видалення та проведення тривентрикулоцистерностомії. Попередження рецидиву гострої оклюзійної гідроцефалії // Гук А.П., Паламар О.І., Тесленко Д.С., Оконський Д.І, Аксьонов Р.В.

 1. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю “Високі технології в підвищенні якості життя нейрохірургічних хворих” • Київ • 23-25 жовтня 2019 року

Можливості розширених ендоскопічних ендоназальних доступів при пухлинах основи черепа //  Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С., Оконський Д.І.

Комбіновані доступи в хірургії краніофаціальних пухлин //  Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С.

Особливості застосування ендоскопічного фронтального транскортикального доступу в хірургії ІІІ шлуночка  // Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконский Д.І., Аксьонов Р.В.