Назальная лікворея

До операції
Після операції

Хворий звернувся зі скаргами на водянисті виділення з носу. Попередньо була операція – видалення хондросаркоми гратчастого лабіринту. На МРТ знімках виялвено менінго-енйефалоцелє (стілочка), що є причиною ліковреї. Провдено ендоскопічне ендоназальне усунення менінгоенцефалоцеле та пластика грижових воріт. Через 7 днів хворий виписаний у задовільному стані без ознак ліквореї.