Dmytro Teslenko

About me

Experience in neurosurgery - 11 years. Main areas of surgical work: endoscopic pituitary surgery and endoscopy surgery of intraventricular tumors. Extented endonasal surgery of skullbase tumors.

Медична освіта

Роки Спеціальність Установа
2003-2009 Лікувальна справа Харківський Національний Медичний Університет

Спеціалізація

Роки Установа
2009-2012 рр. нейрохірургія Кафедра нейрохірургії (завідувач кафедри акад.  В.І. Сіпитий/проф. В.О. П’ятикоп) – Харківський Національний Медичний Університет

Досвід роботи:

З 2014 – по теперешній часНейрохірург відділення ендоскопічної та краніофаціальної нейрохірургії – Інституту нейрохірургії НАМН України ім. акад. А.П. Ромоданова  (завідуючий відідленням Гук А.П./ Паламар О.І.; директор, акад. Є.Г.Педаченко)

Роки Підвищення кваліфікації

 Підвищення кваліфікації:

Роки Підвищення кваліфікації
2012-2014 Клінічна ординатура по нейрохірургії – ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України»  (директор, акад. Зозуля Ю.О./ акад. Педаченко Є.Г.)
Вересень 2013 Місячне стажування по нейрохірургії «Підвищений курс ендоскопічної ендоназальної хірургії основи черепа» «Advanced fellowship on endoscopic endonasal skull base surgery» – під керівництвом проф. P.Cappabianca  (Відділення нейрохірургії  при університетській клініці UNINA, Неаполь, Італія).
2014-2018 Аспірант – ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України». Тема кандидатської дисертації «Метастатичне ураження гіпофіза. Ретроспективний аналіз хірургічного лікування».
4-6 березня 2015 Майстер-клас (Hands-On Workshop) по ендоскопічним ендоназальним доступам до основи черепа під керівництвом prof. M. Bettag (Відділення нейрохірургії, Barmherzige Brüder Hospital, Німеччина)
17-19 червня 2015 Майстер-клас та симпозіум з ендоскопії основи черепа «Нюанси в хірургії гіпофіза» – під керівництвом prof (Відділення нейрохірургії в Academic Medical CenterАмстердам, Нідерланди) – проф. W. Furth «2nd Endoscopic Skull Base Masterclass & Symposium «Nuances in Pituitary surgery» (NL, Amsterdam, Academic Medical Center)
8-9 грудня 2016 Стажування по нейрохірургії «Нове покоління нейроендоскопії» – prof. Robert Reisch   (Цюрих, Швейцарія) «New Generation Neuroendoscopy (clinical observer course) (CHE, Zurich – 08-09 December 2016)»
1-15 травня 2017 Стажування по нейрохірургії із трьохденним майстеркласом по нейрохірургії – проф. P.Gardner «Повний курс ендоскопічної ендоназально хірургії основи черепа (Відділення нейрохірургії d UPMC, Піттсбург, США) «Comprehensive endoscopic endonasal surgery of the skull base
13-14 листопада 2017 Майстер-клас (Hands-On Workshop) «Ендоскопічна хірургія гіпофіза» – проф. E.Knosp (Відень, Австрія,) – «Endoscopic pituitary surgery»
Листопад 2018 Місячне стажування по нейрохірургії «Програма для відвідуючих нейрохірургів» – під керівництвом проф. K.Hongo (Відділення нейрохірургії при університетській клініці Shinhu, Мацумото, Японія) «Program of visiting neurosurgeon»