16-18 вересня 2021

VII З’їзд Української Асоціації Нейрохірургів (Одеса, 16-18 вересня 2021). На якому співробітниками відділення було проведено 3 доповіді, прсвячені актуальним проблемам в нейрохірургії

  • Застосування розширених ендоскопічних ендоназальних доступів до пухлин основи черепа
  • Реконструкція дефектів основи черепа при хірургії пухлин з екстра та інтракраніальним поширенням
  • Хірургія інтравентрикулярних супратенторіальних пухлин середньої лінії. Наш досвід

Учасники УАН.